اسامی نفرات برتر ترم تابستان آموزشگاه موسیقی هنر پارسه

نام استاد و کلاس رتبه اول رتبه دوم
رتبه سوم
 
استاد علی زکی پور
((هارمونیکا و گیتار))
 
   
استاد معین کوهی
((پیانو و کیبورد))

 

   
استاد مسعود اسماعیلی
((سنتور))

 

   
استاد سارا احتشام
((پیانو کودک))

 

   

استاد مجید بهبهانی
((کیبورد))
     

استاد فرهاد احمدی
((تار و سه تار))

 

 

   

استاد احسان قدمی
((دف و تنبک))

 
     

استاد شاکه اوهانیان
((پیانو)

 

   

استاد رضا فانید
((گیتار و آواز))

 
     
استاد پیروزان کوهی حبیبی
((ویولن))

 

   

استاد گارنیک دروحانیان
(( گیتار کلاسیک))

 
     

استاد مهیار منفرد
((گیتار و تئوری))

 
     

استاد محمد منتشری
((آواز سنتی))

 

 

   

استاد میلاد پرصبر
((تار و سه تار))

 

 

   

استاد آرسینه آوانسیان
((پیانو))

 
     

استاد عادله لطفی
((ویولن))

 

 

   
خانم بهبهانی
هارمونیکا
 
   
خانم رنجبر
گیتار کودک
 
  

استاد پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای

     

جوایز:
رتبه اول: 4 کارت تخفیف 50000 ریالی
رتبه دوم: 3 کارت تخفیف 50000 ریالی
رتبه سوم: 2 کارت تخفیف 50000 ریالی


مهلت دریافت جوایز فقط تا تاریخ 15 مهر ماه 96 می باشد