شهریه ها بر اساس ترم 10 جلسه ای در سال 97 به شرح زیر خواهد بود:


شهریه کلاس های گروهی و خصوصی کودک : 360.000 تومان

شهریه کلیه کلاس های عادی: 480.000 تومان

شهریه کلاس های ویژه: 580.000 تومان
(کلاس آقای بهبهانی، خانم احتشام و آقای شیرین گو کلاس های ویژه می باشند)
پرداخت شهریه در دو قسط (50 درصد هنگام ثبت نام و مابقی در جلسه سوم) مقدور می باشد.
آموزشگاه موسیقی، شهریه کلاس موسیقی، تعرفه آموزشگاه موسیقی، قیمت کلاس موسیقی، حق التدریس استاد موسیقی، مبلغ کلاس موسیقی، قیمت کلاس ارف، شهریه کلاس ارف، آموزشگاه موسیقی هنرپارسه