كرال كودكان همان آواز گروهى است كه به صورت تخصصى در سه گروه صدايى (سوپرانو،آلتو،تنور) مخصوص كودكان  در محدودهء سنى ٧ تا ١٤ سال ميباشد. تفاوت آن با گروههاى سرود در آن است كه گروه سرود يك ملودى را همزمان همهء افراد اجرا خواهند كرد اما در كرال چندين ملودى متفاوت در يك زمان اجرا خواهد شد، بدين گونه با وجود پرورش قابليات ذهنى و موسيقيايى و آموزش سلفژ و تمرينات صداسازى كودكان توانايى اين را كسب مى كنند تا بتوانند مانند كرال بزرگسالان به ايفاى نقش خود بپردازند .
اين كسب قابليت در فضايى كاملاً شاد و خلاق انجام خواهد شد تا قوهء ابتكار كودكان نيز پرورش يابد و اعتماد به نفس آنها پيشرفتى روز افزون داشته باشد.
همچنين قابليت خوانندگى به صورت سولو (تكخوان) در آنها رشد خواهد كرد و مى توانند بسته به سطح توانايى خود حتى در كودكى خوانندگى با مهارتهاى لازمه را كسب نمايند و در صورت موفقيت در اين زمينه براى آنها آهنگسازى صورت ميگيرد و مى توانند به عنوان يك خواننده آثار خود را مانند بزرگسالان به جامعهء هنرى ارائه دهند .🌷🌷🎤🎶🎶
اكنون اين فعاليت توسط خانم افسون كوثر با استفاده از متدهاى جهانى و متدى نوين در آموزشگاه هنر پارسه ارائه ميگردد.
به منظور شركت در اين كلاسها آزمونى با شرايط ذكر شده انجام ميگيرد .👇
در اين آزمون داوطلبين بايد يك قطعهء كوتاه را بخوانند ( اين آهنگ مى تواند به هر زبان ، سبك و در هر سطحى باشد .) همچنين توانايى شنيدارى كودكان توسط استاد مربوطه مورد سنجش قرار خواهد گرفت.