اسامی نفرات برتر ترم بهار 1400 آموزشگاه موسیقی هنر پارسه
 
نام استاد و کلاس رتبه اول رتبه دوم
رتبه سوم
 

استاد علی زکی پور
((هارمونیکا و گیتار))

 

   

استاد معین کوهی
((پیانو و کیبورد)
)

     

استاد مسعود اسماعیلی
((سنتور))

     

استاد سارا احتشام
((پیانو کودک))

     

استاد مجید بهبهانی
((کیبورد))

     

استاد فرهاد احمدی
((تار و سه تار))

 

   

استاد سارا مهرافشا
((دف))

     

استاد شاکه اوهانیان
((پیانو)

     
استاد مجید حسینی پناه
((تنبک))

 
     

استاد پیروزان کوهی
((ویولن و کیبورد))

     

استاد سارا پارسایی
((فلوت))

     

استاد مهیار منفرد
((گیتار و تئوری))

 

   

استاد محمد منتشری
((آواز سنتی))

 

   

استاد میلاد پرصبر
((تار و سه تار))

 

   

استاد سرینه زاکاریان
((پیانو کلاسیک))

     

استاد وحید افشاری
((پیانو))

 

   

استاد مریم بهبهانی
((هارمونیکا))

 

   

استاد ساره رنجبر
((گیتار کودک))

     

استاد پوریا شیرین گو
((سازهای کوبه ای))

 

 

   

استاد آتوسا سنجابی
((سنتور کودک))

     
استاد انصاری
((سنتور))

 
       
استاد خردیار
فلوت

 
     
استاد کاظم زاده
((کیبورد و کلارینت))

 

   
استاد گارنیک اوحانیان
((گیتار کلاسیک))

 

 

   

استاد سروش مطیعی
((تنبک))

     

استاد سهراب فرتاش
((کیبورد))

 

   

استاد مونا ضرابی
((گیتار اسپانیش))

 

   

استاد مهسا خیاطان
((موسیقی کودک))

 

   
استاد هیوا روشنایی
((ویولن)) 
     
       

جوایز:
رتبه اول: 10 کارت تخفیف 
رتبه دوم: 8 کارت تخفیف
رتبه سوم: 6 کارت تخفیف


لطفا جهت استفاده از تخفیف، کارت تخفیف خود را دریافت نموده و نگهداری نمایید
مهلت دریافت جوایز فقط تا 15 تیرماه می باشد