افسون کوثر (مدرس آواز و صداسازی و کرال)

افسون كوثر مدرس و نوازندهء پيانو - مدرس آواز كلاسيك و پاپ و كرال كودكان - آهنگساز
تحصيلات : كاردانى موسيقى - ليسانس كتابدارى.
پيشينهء هنرى :
هنرآموخته نزد استاد مجيد انتظامى -دكتر آربى بابوميان  - جناب هادى قضات- جناب رضا بصيرى - جناب احمد رضا گلكار و كبرى صفارى(گلكار) در زمينهء ( كرال بزرگسالان- كرال كودكان - آواز كلاسيك - پيانو - آهنگسازى)

عضويت در گروه كر اركستر سمفونيك به رهبرى جناب مجيد انتظامى و شركت در كنسرت سال ١٣٨٦ در اصفهان
عضويت در گروه كرال آرپا به رهبرى دكتر آربى بابوميان و كسب مقام دوم در جشنوارهء هنرى عدالت و اميد اسفند ١٣٨٨.
كسب گواهى از گراتس اتريش و شركت در مستر كلاسهاى آهنگسازى و هارمونى و رهبرى كرال كودك و آواز كلاسيك .
كسب گواهى تدريس كرال كودكان و سلفژ كارگروه موسيقى انجمن عالى نخبگان ايران استان اصفهان .
شركت در كنسرتهاى متعدد در زمينهء كرال
موسس اولين گروه كرال كودكان در اصفهان در سه گروه صدايى .