حمید رضا جداری

دیپلم موسیقی در رشته نوازندگی گیتار

مدرس گیتار و هارمونیکا(سازدهنی) در آموزشگاه موسیقی پرسیس

* فارغ التحصیل کارشناسی نوازندگی گیتار

* بهره گیری از محضر اساتیدی همچون آقایان: فرهاد فخرالدینی، فرزاد دانشمند، کیوان میرهادی، محسن الهامیان، محسن آریایی نژاد، سرکار خانم آریازند و …

* تدریس تخصصی گیتار و دروس نظری موسیقی از سال ۱۳۷۹

* مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی آکسان(تهران،سعادت آباد) و آموزشگاه موسیقی نوای ماندگار (تهران،میرداماد)

* تالیف کتب متد آموزش گیتار (نوازش گیتار جلد اول و دوم)