نيلوفر رادمند

متولد ١٣٦٧
كارشناس ارشد آهنگسازى و مربى موسيقى كودك
ورود به هنرستان موسيقى تهران و شروع فراگيرى موسيقى و ساز سنتور در سال ١٣٧٨.كسب مدرك كارشناسى نوازندگى سنتور از هنرستان عالى موسيقى در سال ١٣٨٩ و سپس كارشناسى ارشد آهنگسازى از دانشگاه هنر تهران  در سال ١٣٩٤.
فراگيرى سنتور نزد اساتيدى چون مينا افتاده، ارفع اطرايى، پشنگ كامكار و سيامك آقايى، و آهنگسازى نزد اساتيدى چون مهران روحانى، امير مهيار تفرشى پور، مهدى حسينى و محمدرضا تفضلى، فراگيرى پيانو نزد گيتا دانايى.
گذراندن دوره مربى گرى موسيقى كودك زير نظر سودابه سالم، گذراندن دوره مربى گرى كودك موسسه پژوهشى كودكان دنيا، شركت در كارگاه بازى هاى آوازى و حركتى مونا منوچهرى، و...
تدريس ساز سنتور و موسيقى كودك از سال ١٣٨٩ تا كنون.
آهنگسازى براى تئاتر خون به پا خواهد شد (١٣٩٦)، همكارى با گروه موسيقى تيدا به سرپرستى ترگل خليقى به عنوان تنظيم كننده قطعات (١٣٩٦)، همكارى با اينتر اركستر تهران به رهبرى نادر مشايخى به عنوان نوازنده سنتور (١٣٩٥)، گروه بيگاه به سرپرستى آنا محسن پور به عنوان نوازنده سنتور و تنظيم كننده برخى قطعات (١٣٩٢)، و ...