شیما مهرتاش (ارف و فلوت)

شروع کار موسیقی از سال 1389 با یادگیری ساز فلوت کلیددارنزد خانم مونا طاهریان. ادامه تحصیل آکادمیک در رشته نوازندگی فلوت کلید دار و بهره گیری از محضر استاد محمدعلی لقا. گذراندن دوره کارآموزی موسیقی کودک و پس از آن تدریس در آموزشگاه ترنم مهر. آموزش ارف در مهد کودک بیمارستان میلاد از سال 1393. عضویت در ارکستر فرهنگ و هنر. 
ادامه فراگیری تکنیک های پیشرفته نوازندگی فلوت نزد استاد سینکی. 

شرکت در مسابقه صدا آزاد رادیو جوان در  سال ۹۲ و کسب مقام سوم .

عضو ارکستر فرهنگ و هنر از سال ۹۲ .

عضو ارکستر فرهنگ و هنر واحد ۴۶  و اجرا به همراه ارکستر در اختتامیه جشنواره دانشجویی دانشگاه های علمی کاربردی در تالار وحدت ، دانشگاه شهید بهشتی و سالن رودکی.

تدریس ارف و فلوت کلید دار به کودکان در آموزشگاه موسیفی هنرپارسه