علی زکی پور

مدرس گیتار و هارمونیکا

وازندگی سازدهنی را نزد خانم بهبهانی شروع و به پیشنهاد ایشان برای تکمیل دوره نزد آقایان منصور پاکنژاد و علی معتمدی رفتند.
نوازندگی گیتار را با آقای جداری شروع و در ادامه از حضور آقایان طهرانیان و راد هم استفاده کردند .
دوره تئوری و سلفژ را نزد آقای لوریس هوییان و آقای نسیمی گذراندند.
سابقه تدریس در آموزشگاه های هنرپارسه ، رنسانس ، نسیم سحری ، نوای ماندگار ، آکسان را دارند.
اجرا تکی و گروهی در کاخ نیاوران ، فرهنگسرای بهمن ، فرهنگسرای خاوران ، سالن سرنا و تعدادی از آموزشگاه های موسیقی تهران

استاد زکی پور روزهای شنبه در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه تدریس می فرمایند