فرهاد احمدی مدرس تار و سه تار

متولد فروردین 1360 کارشناس موسیقی و هنرآموخته نزد اساتیدی چون جناب استاد هوشنگ ظریف و همچنین آقایان حمید سکوتی، امیرحسین رضا و عطا جنگوک می باشد. همکاری با گروه های مختلف کنسرت از جمله همکاری با استاد امین الله رشیدی و اجرای قطعات گروه نوازی جناب استاد پایور و تدریس موسیقی از سال 79 درآموزشگاه های تهران


برای حضور در کلاسهای تار و سه تار استاد احمدی می توانید به آموزشگاه موسیقی هنرپارسه مراجعه نموده و یا با شماره 88302969 تماس حاصل فرمایید. کلاسهای آموزش تار و سه تار استاد احمدی روزهای یکشنبه در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه برگزار می گردد.

آموزش تخصصی تار و سه تار در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه

آموزش تار آموزش سه تار آموزشگاه موسیقی تار آموزشگاه موسیقی سه تار استاد تار استاد هوشنگ ظریف استاد خوب تار استاد درجه یک سه تار آموزشگاه موسیقی میدان هفت تیر آموزشگاه موسیقی مرکز شهر آموزشگاه درجه یک موسیقی آموزشگاه موسیقی خیابان مفتح آموزشگاه موسیقی کریمخان آموزشگاه موسیقی هنرپارسه دیپلم موسقی آموزش موسیقی سنتی با استاد فرهاد احمدی اموزش تار سنتی آموزش حرفه ای تار آموزش سه تار گوشی تدریس ردیف موسیقی ایرانی با تار .