مجید حسینی پناه؛
مدرس تنبک


متولد 1362 تهران، از سن سیزده سالگی ساز تنبک را در محضر اساتیدی همچون: سیامک بنایی (از شاگردان برجسته محمد اسماعیلی)-زنده یاد جهانگیر ملک- بهمن رجبی و فربد یدالهی آموزش دیده و همچنین دوره تئوری موسیقی را نیز نزد استاد فرهاد فخرالدینی فرا گرفته است. در سال 1380 نسبت به تشکیل گروه سنتی صهبا اقدام نموده که بهمراه این گروه اجراهای متعددی نیز برگزار نموده اند و از سال 1384 در امر آموزش این ساز در قالب کلاسهای خصوصی و گروهی فعالیت دارند.

مدرس: آقای سیامک بنایی
               مدت دوره یادگیری: یک سال -از سال 1376تا 1377
مدرس: آقای جهانگیر ملک
              مدت دوره یادگیری: دو سال -از سال 1379 تا 1380
مدرس: آقای بهمن رجبی
            مدت دوره: شش ماه - سال 1381
مدرس: آقای فربد یدالهی
            مدت دوره یادگیری: دو سال -از سال 1395 تا 1397
مدرس:آقای فرهاد فخرالدینی
          مدت دوره یادگیری:  سه ماه –سال 1381

کنسرت با گروه صهبا در سال های 1380-1382