آقای مهدی مصلح آبادی
مدرس کلارینت و ساکسوفون و دروس نظری

کارشناس ارشد موسیقی از دانشکده موسیقی دانشگاه تهران
استاد دانشگاه

جناب آقای مهدی مصلح آبادی هنرآموخته در محضر اساتیدی چون آقای دکتر علی کاظم زاد،آقای محمد حسین پورمعین،آقای حسین خسروپور در زمینه ی ساز کلارینت و در محضراساتیدی چون: خانم ربکا آشوقیان وآقای رضا طاهری در ساز پیانو و استاد تقی ضرابی ،آقای دکتر حمید عسکری ،آقای محمدرضا تفضلی ،آقای دکتر امین هنرمند و بزرگان دیگر در زمینه ی آهنگسازی فعالیت داشته است.
وی رهبری ارکستر بادی سرنا را به عهده دارد و علاوه بر آن با ارکسترهای مختلفی چون ارکستر دانشگاه هنر و ارکستر هنرستان اجا همکاری داشته و گروههای مختلفی را نیز در جشنواره های متعدد سرپرستی نموده است.


کلاسهای ایشان روزهای چهارشنبه در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه برگزار می گردد