نغمه حسینی مدرس آواز کلاسیک

شروع یادگیری آواز و سلفژ از سال 1392
فراگیری آواز حرفه ای نزدی اساتیدی چون
شیوا سروش ( ۹۶-۹۷)
هاسمیک کاراپتیان ( ۹۷-۹۹)
محمد سلمان (۹۹-۱۴۰۰)
گذراندن دوره پداگوژی نزد هاسمیک کاراپتیان سال ۹۸
گذراندن دوره پداگوژی نزد محمد سلمان سال ۱۴۰۰
گذراندن دوره دیکشن ایتالیایی نزد محمد سلمان سال ۱۴۰۰
مدرس کنسرواتوار موسیقی
مدرس دوره های مهارت آموزی موسیقی هنرپارسه
خواننده کر و سولیست ( تکخوان) در اجراهای متعدد
تئاتر موزیکال بینوایان
انجمن فرهنگی سفارت اتریش
اپرای پردیس و پریسا
نمایش موسیقی علمدار
ارکستر سمفونیک تهران
ضبط و اجراهای متعدد بصورت تکخوان