نغمه حسینی مدرس آواز کلاسیک

شروع یادگیری آواز و سلفژ از سال ۹۴
فراگیری آواز حرفه ای نزدی اساتیدی چون
شیوا سروش ( ۹۶-۹۷)
هاسمیک کاراپتیان ( ۹۷-۹۹)
محمد سلمان (۹۹-۱۴۰۰)
گذراندن دوره پداگوژی نزد هاسمیک کاراپتیان سال ۹۸
گذراندن دوره پداگوژی نزد محمد سلمان سال ۱۴۰۰
گذراندن دوره دیکشن ایتالیایی نزد محمد سلمان سال ۱۴۰۰
خواننده کر و سولیست ( تکخوان) در اجراهای متعدد
تئاتر موزیکال بینوایان
انجمن فرهنگی سفارت اتریش
اپرای پردیس و پریسا
نمایش موسیقی علمدار
ارکستر سمفونیک تهران
ضبط و اجراهای متعدد بصورت تکخوان