خانم نگین تشکری
مدرس پیانو کودک و پیانو عمومی
دانش آموخته رشته موسیقی، نوازندگی ساز جهانی
فراگیری موسیقی از کودکی با ساز پیانو
گذراندن دوره های تئوری، سلفژ، هارمونی و فرم نزد استاد محسن نورانی
فراگیری پیانو نزد اساتیدی چون حسام علمی، امین طاهری، حسین بیدگی
گذراندن دوره پداگوژی پیانو (تدریس پیانو به کودکان) تحت نظر دکتر پویان آزاده
دارای گواهی نوازندگی با نمره «عالی» از سازمان فنی حرفه ای
سابقه تدریس در آموزشگاه های مطرح تهران و اجراهای متعدد صحنه ای
روزهای تدریس: شنبه و یکشنبه ها در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه