مرتضی قائمی
مدرس ویولنسل


متولد 1367
موسیقی را با آموزش ساز تار نزد استاد کیوان ساکت آغاز نمود. پس از فراگیری ساز تار ساز ویولنسل را به عنوان ساز تخصصی انتخاب کرده و از سال 1389 مشغول فراگیری و نوازندگی این ساز می باشد. ویولنسل را نزد اساتیدی چون استاد مجید اسماعیلی، استاد آیدین احمدی نژاد و خانم دکتر ژابیز زربخش فرا گرفت و مسترکلاس استاد آرام تالالیان در کشور کنسرواتوار ارمنستان حضور یافت و کورس تحصیلی این رشته را در ایتالیا گذراند. 
دروس تئوری موسیقی، هارمونی و فرم را نزد استاد مهران روحانی فراگرفت و از سال 95 تاکنون به تدریس ویولنسل به گروه های سنی مختلف مخصوصاً کودکان مشغول می باشد.
کلاسهای استاد مرتضی قائمی روزهای پنجشنبه در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه برگزار می گردد.