مهدی علیمردانی

مدرس هنگدرام

کارشناس موسیقی
شروع فعالیت آکادمیک از سال 1375
سابقه تدریس در آموزشگاه های آزاد موسیقی و فنی حرفه ای از سال 1380 تا کنون.
عضو رسمی خانه موسیقی و صندوق اعتباری هنر
همکاری و اجرا با گروه کر تهران، ارکستر پاسارگاد، ارکستر فرهنگ و هنر، ارکستر رایان، گروه صبا، گروه نوا