صدف پور شکیبایی

مدرس ستنور

متولد سال 1369 یادگیری  نوازندگی سنتور را در شیراز در سن 9 سالگی نزد استاد افسون بردبار، به شیوه استاد پایور،آغاز کرده و ار 17 سالگی به صورت کارآموزی در آموزشگاه چنگ شیراز به آموزش سنتور پرداخته و در دانشگاه هنر گیلان (رشت)در دانشکده موسیقی در رشته ی نوازندگی ساز ایرانی(سنتور)فارغ التحصیل شده و از  کلاس های اساتید مختلف  و سبک های مختلف در نوازندگی سنتور در دانشگاه بهره مند شده است.
پس از آن در سال 1396 در رشته ی اتنوموزیکولوژی(قوم موسیقی شناسی)در دانشگاه هنر تهران مشغول به تحصیل شده  و پس از فارغ التحصیلی در سال 1398 در <<مراکز دایرة المعارف  بزرگ اسلامی>> در بخش <<موسیقی>> دستیار رئیس بخش شده و همکاری خود را تا 1400 با این مرکز ادامه داده است.
در زمینه مطالب چاپ شده مقاله هایی از جمله در <<مجله ی فرهنگی هنری آنگاه>> در شماره 10 این مجله  مقاله ای با عنوان <<نوای دمادم  دمام سنج  و بوق >> ومقاله ای درباره موسیقی جنوب  در مجله <<بندر و دریا>> نگاشته است.
از سال 1400تاکنون به عنوان معلم سنتور در <<آموزشگاه  پدر >>مشغول به کار است و در رشته اتنوموزیکولوژی مشغول به پژوهش و ترجمه هستند
کلاسهای ایشان روزهای سه شنبه در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه برگزار می گردد