علی سالمی
مدرس آواز

ایشان از کودکی به شنیدن موسیقی اصیل ایرانی علاقمند بودند. از ده سالگی به واسطه شنیدن این نوع موسیقی به یادگیری آواز گرایش پیدا کردند و به صورت آکادمیک این هنر را آموزش دیدند و تا امروز زیر نظر اساتیدی همچون استاد محمد معتمدی و استاد اشکان کمانگری و استاد محمد ابراهیم ذوالقدر و ... دوره های تخصصی آواز را پشت سر گذاشتند. او همواره در طول فعالیت خود مشغول تولید و پخش  ـثار خود بوده و همراه آن توجه خاصی به تدریس آواز داشته اند. ایشان در حال حاضر مشغول به تولید مجموعه موسقیی هستند که به زودی منتشر خواهد شد