آسیه رمضان زاده
مدرس موسیقی کودک

مدرس تخصصی موسیقی کودک
ساز تخصصی: دف
دارای کارت مربیگری درجه یک
سابقه تدریس موسیقی کودک از سال 93 در آموزشگاه های مطرح تهران
سرپرست گروه ارکستر کودکان پارسه
روزهای تدریس در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه: شنبه ها
تلفن: 02188824774