قدم به قدم تا نوازنده ی حرفه‌ای شدن:

قبل از هر توضیحی بهتر است به خواننده  محترم و هدفمندی که این مطلب را میخواند بگویم که "تو میتوانی" و در درجه ی اول لازم است بخواهی و در راستاش تلاش کنی  و پشت کار داشته باشی. حتی اگه استعداد هم نداشته باشی اما علاقه و پشت کا را زمینه ی کار خودت بدانی شک نکن موفق میشوی. بنابراین بخواهید تا به شما داده شود.

آنچه که از تو یک نوازنده ی حرفه ای و جهانی می سازد:

1) هدفمند بودن: فرایندی که را که پیش می برید سازنده و موثر انتخاب کنید و به نتیجه فکر نکنید. و بهتر است قبل از شروع هر کاری در 4 جمله خود را ارزیابی کنین:
من چی می خوام؟
چه کنم برای این خواسته؟
آیا منو نزدیک می کنه؟
و در نهایت، موثر هست؟
مطمئن باشین بعد از پاسخگویی به این 4 سوال مصمم تر قدم هاتونو بر می دارین.
2) روش  کلاسیک رو کنار بگذارین و از استاد خود فرای اون روز درس بخواهید تا باعث شود چندین برابر تمرین کنین. راز موفقیت در این است که شما فرای توانتون از خود بخواهید.
3) متعهد باشید: از خود یک فرد مسئول، متعهد و کمی آیندگر بسازید تا خود را موظف سازید تمرینات را انجام بدین. نه سرسری بلکه با حوصله و با دقت و خلاقانه. بالای 50% نشان داده شده که  اونچه که یک نوازندرو حرفه ای و جهانی کرده تمرین، تمرین، تمرین است.
4) و در نهایت عدم بهانه جویی: واقعا نه به خود نه به دیگران اجازه ندهید هیچ گونه عذر و بهانه ای برای شما بتراشن. حتی خودت. بهانه جویی آفت موفق شسدن در هر زمینه ایست. باز تاکید میکنم اول علاقه، دوم اراده و پشت کار، سوم مسئولیت، تعهد، تمرین.

امیدوارم رو استیج های بزرگ خود را ببینید.

موفق و خوشبخت باشین.