آدرس آموزشگاه موسیقی هنر پارسه:
تهران، خیابان مفتح شمالی، پایین تر از مطهری جنب پمپ بنزین پلاک 425
تلفن: 88302969