در میان چالش های متعدد که پدر و مادر در برخورد با درس های موسیقی کودک با آن مواجه می شوند، از جمله انتخاب ابزار، پیدا کردن یک معلم خوب و... در کنار هم قرار دادن و متمرکز کردن بچه ها برای انجام تمرینات موسیقی از همه سخت تر است. با این مطلب آموزشگاه موسیقی پارسه همراه ما باشید.
تمرین موسیقی کودک در خانه
شدت مشکل و اهمیت تمرین باعث می شود که مقالات بسیار کمی برای این موضوع وجود داشته باشد. بیشتر معلمان و والدین و موسیقیدان اغلب با تاکتیک های شکست خورده که از دوران کودکی به یاد می آورند تلاش می کنند تا انگیزه بچه ها را برای تمرین افزایش دهند.
یک مثال معمول از این مسئله، قانون "تمرین 30 دقیقه" است، که یک معلم موسیقی توصیه می کند که کودک 30 دقیقه در روز باید تمرین کند؛ و به طور کلی به مرور این زمان را افزایش می دهد. در تلاش برای پیروی از این تعهد خودسرانه، والدین اغلب "کودک" را برای 30 دقیقه "کار" با چیزهایی مانند لذت بردن از تماشای تلویزیون، بازی کردن در خارج و بازی کردن بازی های ویدئویی ترغیب می کنند. مشکل این روش این است که 30 دقیقه تمرین به این شکل در واقع تحمل چیزی است برای رسیدن به چیز دیگری که ارزشش را دارد. اما آیا 30 دقیقه تمرین عددی مقدس است؟ این واحد استاندارد از کجا آمده است؟ چرا این عدد از 27 دقیقه یا 34 دقیقه بهتر است؟
والدین باید برای تحقق بخشیدن به یک فعالیت، به اهداف موسیقی روزانه دست یابند. به عنوان مثال، به جای اینکه بگویند 30 دقیقه تمرین، صرف نظر از آنچه که به دست می آید، به اندازه کافی، کافی است. ممکن است بگویید: «امروز هدف تمرین این است که هشت مرحله اول قطعه خود را بدون هیچ اشتباهی انجام دهید.» اینکه رسیدن به این هدف 12 دقیقه یا 40 دقیقه زمان می برد مهم نیست. مهم این است که کودک اهداف موزیکال هر جلسه تمرین روزانه را می داند و احساس می کند انگیزه ای برای رسیدن به این هدف دارد و در عین حال به عنوان یک تمرین کارآمد در انجام آن عمل می کند.
اگر هدف این است که هشت قدم اول را در روز دوشنبه انجام دهد، هدف منطقی سه شنبه این است که هشت قدم بعدی را بازی کند. به زودی، کودک هدف تجمعی هفته را تصدیق می کند و تمام قطعه را بدون اشتباه اجرا می کند. این روش منجر به انگیزه بیشتر، تلاش بیشتر در طول تمرین و مهمتر از همه افتخار به آنچه انجام داده اند می شود.
این روش نتنها موفقیت بیشتری به دست می آورد؛ بلکه والدین نیز تلاش بیشتری می کنند. در واقع تمرینات مرتبط با هدف به معنی تعیین اهداف روزانه برای فرزندان شما، نظارت بر تمرین و کودک را ساده تر می کند.

برای بهبود این روش پیشنهادات زیر را نیز در نظر داشته باشید:

  • هر هدف را به هفت قسمت تقسیم کنید و مطمئن شوید که فرسند شما هر هفت قسمت را به خوبی درک می کند. در برخی از روزها، فرزند شما ممکن است انتخاب کند که به اهداف دو روز دست یابد؛ و در این صورت، عاقلانه است که گزینه ای برای گذراندن جلسه تمرین روز بعد را در نظر بگیرید.
  • اهداف روزانه باید هر روز مورد توجه قرار گیرد و باید شامل مقیاس یا سایر مهارت های قابل اندازه گیری باشد. پیشرفت در قطعات خاص می تواند تا زمانی که کودک همچنان به جلو حرکت می کند ادامه یابد.
  • در حالی که ممکن است وسوسه انگیز باشد، اما بهتر است با زمان تمرین معامله نکنید. اگر چه فرزند شما ممکن است تلاش کنند تمرینی را به فردا بیاندازد. حتی اگر این موضوع به آن معنا باشد که: "من فردا دو برابر تمرین می کنم"، این کار استانداردی را تنظیم می کند که زمان تمرین قابل مذاکره است.
  • پیشرفت باید با هر بار تجزیه و تحلیل مقدار تلاش، سرخوردگی و تکمیل یا پیشرفت در دستیابی به اهداف روزانه، هر روز اندازه گیری و به درستی تغییر داده شود. بله، این کار دارای زحمتی بیشتر از نظارت 30 دقیقه ای در روز است، اما در نهایت، این بسیار ساده تر از آزار و اذیت اجباری کودکان برای پیروی از 30 دقیقه ضروری و ناکارآمد خواهد بود. این طور زندگی هم کمی لذت بخش تر است!