3- ریتم سازی و ریتم شناسی روی کیبورد

یکی از قسمتهای مهم در کیبورد های ارنجر، قسمت Style است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این قسمت ریتم های کیبورد در دسته بندی های مختلف و در سبک های مختلف مانند: Rock, Latin, Jazz و... طبقه بندی شده اند که یک نوازنده حرفه ای کیبورد باید کلیه سبک ها و ریتم ها را به خوبی بشناسد و از ادبیات و شیوه اجرایی هر یک از این سبک ها به خوبی با خبر باشد و با هر یک از ریتم های کیبوردش باید بتواند قطعه ای استاندارد بنوازد. یک نوازنده حرفه ای کیبورد باید توان آنالیز ریتم ها را داشته باشد و در دوره های پیشرفته تر نیز باید بتواند با کیبوردش ریتم سازی کند.  دوره آموزش ریتم سازی با کیبورد نیز یکی از دوره هایی است که در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه (ارگستان) به صورت تخصصی تدریس می شود و طی این دوره هنرجو قادر خواهد شد با انواع کیبورد به راحتی ریتمسازی کند.