1-آشنایی با نت خوانی در کیبورد و دشیفراژ نت کیبورد

امروزه اگر کاری را به صورت علمی بلد نباشیم بهتر است که آن را کنار بگذاریم. همانطور که امروزه دوره دندان پزشک تجربی به سر رسیده است، دوره نوازندگان گوشی و خودآموخته نیز سپری شده و این نوع سیستم یادگیری موسیقی اغلب برای موسیقی های نواحی و محلی (موسیقی مردمی) مناسب است.
به دلیل پیچیدگی بلرخی از ملودی ها و رواج موسیقی آتونال، پیداکردن خیلی از ملودی ها کاری بس دشوار و گاه غیر ممکن به نظر می رسد.  گاه نیز در یک گروه ارکستر آهنگساز یا رهبر ارکستر نتی (Sheet music) را به نوازنده می دهد که قرار است برای اولین بار اجرا کند و اگر نوازنده کیبورد نتواند آن را اجرا کند در واقع جایگاه خود را از دست می دهد.
امروزه برای نوازندگی حرفه ای کیبورد آشنایی با نت خوانی و زبان جهانی موسیقی علائم نت نگاری و همچنین دشیفراژ ضروری است.
دشیفراژ چیست؟
توانایی خواندن و اجرای یک قطعه موسیقی را از روی نت (Sheet music) را دشیفراژ می گویند.
در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه هنرجو از بدو ورود  با نت و نت خوانی آشنا می شود و کلیه مراحل آموزش مقدماتی از روی نت پیش می رود.


آموزشگاه موسیقی هنر پارسه مرکز تخصصی آموزش ارگ مرکز تخصصی آموزش کیبورد آموزش ارگ نوازی آموزش کیبورد آموزش کیبورد نوازی حرفه ای آموزش ارگ حرفه ای آموزش نوازندگی ارگ آموزش نوازندگی کیبورد اصولی بهترین استاد کیبورد ایران آموزش پیانو جاز آموزش کیبورد پاپ آموزش ارگ گوشی آموزش ریتم سازی آموزش آهنگسازی با ارگ