برخورداری از توان بالای اجرای تکنیکهای نوازندگی کیبورد، اجرای گامها روی کیبورد و ارگ، اجرای آرپژ ها روی ارگ و کیبورد و اجرای تزئینات روی کیبورد و ارگ


ممکن است شخصی برای آموزش کیبورد به ما مراجعه کند که با نت خوانی و مبانی موسیقی آشنا است (مثلا نوازنده حرفه ای گیتار است) اما فقط دانش موسیقایی برای نوازندگی حرفه ای کیبورد کافی نیست. یک نوازنده حرفه ای کیبورد باید در عمل بتواند توانایی های خود را نشان دهد. اجرای گام های (گامهای مینور و ماژور و گام های دیگر مثل گام کروماتیک و گام های جز و بلوز و جیپسی و...) و اجرای سریع و تکنیکی آرپژها (روی انواع آکوردها) و اجرای تزئینات (مانند تریل، مردانت، ترمولو، گروپتو و...) باید بخشی از تمرینات روزمره یک نوازنده حرفه ای کیبورد و یا یک هنرجوی خوب کیبورد باشد و اجرای درست و دقیق این تکنیکها می تواند به اجرای خوب و تکنیکی یک قطعه موسیقی کمک فراوانی کند. بهترین نوازنده های کیبورد دنیا  بخش عمده ای از تمرینات نوازندگی کیبورد خود را به همین تمرینات اختصاص داده اند. 
کتاب های زیادی مانند هانون، اشمیت و ... هستند که برای بالا بردن سرعت دست نوازنده کیبورد می باشند. کتابی نیز از آقای مجید بهبهانی در دست چاپ است که مجموعه ای از تمرینات تکنیکی را برای نوازندگان کیبورد گردآوری کرده است. در پکیج دوره کامل نوازندگی کیبورد آموزشگاه موسیقی هنرپارسه نیز بخشی از تمرینات هنرجوی نوازندگی کیبورد، شامل نواختن گام ها و آرپژ ها و دوبل نت ها و تزئینات می باشد.