سلفژ چیست؟
واژۀ سلفژ که در زبانهای مختلف به شیوه های گوناگون تلفظ می شود در موسیقی، تکنیک و روشی برای آوا خوانی است که در آن هر نت برابر با سیلاب خاصی که سیلاب سلفژ ( یا سلافا سیلاب) نامیده می‌شود، خوانده می‌شوند.
برای سلفژ تعاریف زیادی گفته شده، سلفژ را می توان خواندن یک سری صداهای موسیقایی به صورت پی در پی با رعایت قوانین نت ها، دیرندهاو سکوت ها و … معرفی کرد.ریتم خوانی و وزن خوانی پایه آموزش سلفژ می باشد.

سلفژ به زبان ساده تر
می دانیم که موسیقی از دو عامل اصلی تشکیل شده است: صدا و ریتم
صدا همان فرکانسهای مختلفی است که باعث تفاوت نت دو از سل شده و به زبان ساده تر زیر و بم بودن یک نت نسبت به نت دیگر است. در سلفژ، خواننده باید بتواند هر نت را با فرکانس درست بخواند و این دقیق خواندن مستلزم این است که نت را درست شنیده باشد. پس یکی از کارکردهای سلفژ تقویت گوش نوازنده است چرا که نوازنده در ابتدا باید یاد بگیرد که درست بشنود تا بتواند درست بخواند. این تقویت گوش بعدها به نوازنده کمک می کند که اگر یک قطعه را شنید بتواند بدون در دست داشتن نت آن، آن قطعه را اجرا کند.
عامل دوم موسیقی ریتم است.
ریتم چیست؟ اختلاف زمان میان دو یا چند صدا را ریتم می نامیم. زمانی که شما یک ترانه معروف را پیش خود زمزمه می کنید میبینید که همه نتها به یک اندازه کشیده نمیشود و بعضی از نتها کوتاه تر و بعضی از نتها بلندتر هستند. این اختلاف دیرند (کشش) ریتم را بوجود می آورد
وزن چیست؟ اگر یک ریتم به صورت متناوب و بیش از یکبار در موسیقی تکرار شود وزن بوجود می آید
ریتم خوانی یکی از اجزا سلفژ است که معمولاً نیز به صورت پیش نیاز در سلفژ آموزش داده می شود
به قسمت وزن خوانی «پارلاتی» و به قسمت آواخوانی « کانتاتی» می گویند.

ضرورت و اهمیت سلفژ در موسیقی
همانطور که می دانیم نوازندگی، یک پکیج است و فقط پشت ساز نشستن و نواختن نیست. یک نوازنده باید گوش موسیقی خوبی داسته باشد، نت خوانی بلد باشد، ریتم خوانی خوبی داشته باشد و از تکنیک نوازندگی برخوردار باشد. چنانچه نوازنده ای در ریتم خوانی ضعیف باشد، در نواختن قطعه دچار مشکل خواهد شد و برای هنرجویان موسیقی ممکن است ضعف در ریتم خوانی باعث دلزدگی آنها از موسیقی شود. در هنرستان موسیقی و دانشکده موسیقی درس سلفژ به صورت الزامی ارائه می شود. در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه نیز به درس سلفژ اهمیت ویژه ای داده شده است و قرار است که از سال 97 گذراندن درس سلفژ برای کلیه هنرجویان مبتدی الزامی شود.

تقسیم بندی گستره صدای انسان
۱- سوپرانو :صدای زیر زنانه
۲-متسو سوپرانو : صدای متوسط زنانه
۳-کنترالتو : صدای بم زنانه
۴- تنور : صدای زیر مردانه
۵- باریتون : صدای بم یا صدای متوسط مردانه
۶- باس : صدای بم مردانه و بهترین صدای مردانه


در سلفژ سه مبحث به طور متناوب و جداگانه آموزش داده می شوند:
- صدا خوانی (به ایتالیایی: CANTATI) (کانتاتی)
- وزن خوانی (به ایتالیایی: PARLATI ) (پارلاتی)
- دیکته موسیقی (به انگلیسی: MUSIC DICTATION)

۱- سلفژکانتاتی چیست؟ CANTATI :
کانتاتی به معنی خواندن صداها و فرکانس نت ها به شکل درست است. کانتاتی را می توان به «آواخوانی» ترجمه کرد. دراین درس هنرجو این توانایی را پیدا می کند که صدای هر نت دقیقا آن گونه که هست بخواند. یعنی به طوری که اگر نت دو به همراه یک ساز دقیق خوانده شود، صدایی که از حنجره فرد خارج می شود دقیقا با ساز یکسان است. در نهایت هنرجو در این درس توانایی خواندن انواع نت را به طور دقیق و در تونالیته های  مختلف پیدا می کند.

۲- پارلاتی چیست؟
بخش ریتمیک سلفژ را که هنرجو با کشش ها و سکوتها آشنا می شود را پارلاتی یا وزن خوانی می نامند که یکی از قسمتهای بسیار مهم سلفژ است.

۳-دیکته موسیقی MUSIC DICTATION:
در نهایت وقتی هنرجو از نظر سلفژ قوی شود قادر خواهد بود یک ملودی یا یک قطعه موسیقی را که می شنود، بدون داشتن ساز روی کاغذ بنویسد مانند انسان با سوادی که با شنیدن یک شعر، آن را همزمان روی کاغذ می نویسد.

آموزشگاه موسیقی هنرپارسه به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی تهران افتخار دارد با همکاری بهترین اساتید سلفژ ایران، شما را در یادگیری سلفژ و تقویت گوش و ریتم خوانی همراهی نماید.

آموزشگاه موسیقی، هنرپارسه، بهترین آموزشگاه موسیقی تهران، بهترین استاد موسیقی، آموزشگاه موسیقی هفت تیر، آموزشگاه موسیقی تهران، آ»وزشگاه موسیقی کودک، موسیقی کودک، یادگیری موسیقی با بهترین شهریه، آموزشگاه موسیقی عباس آباد و مطهری، آموزشگاه موسیقی سهروردی، آموزش ارف آموزش موسیقی کودک آموزش تخصصی کیبورد و ارگ آموزشگاه موسیقی کودکان ،بهترین آموزشگاه موسیقی مرکز تهران، آموزشگاه موسیقی درجه یک