نکات مهمی که باید یک پیانیست در هنگام اجرا به آنها توجه کند:
👈اول از همه اینکه یک نوازنده باید امانت دار خوبی باشد ، بدین معنی که چیزی که آهنگساز در متن نت نوشته است را همانطور اجرا کند.
اصولا نوازنده اجازه ندارد دخل و تصرفی در متن نت ایجاد کند.
از دوره ای که در موسیقی مترونوم و تمپو تعریف شد و آهنگسازان تمپو و حالات مختلف آثارشان را با جزئیات در متن نت نوشته اند که خب اصولا جای سوالی باقی نمیماند.
البته این نگاه در دوره های مختلف موسیقی کمی متفاوت است.
برای مثال اگر از آهنگسازان دوره کلاسیک ( موتسارت و بتهوون ) اثری اجرا میکنیم آزادی عمل خیلی کمتری داریم حتی به جرات میتوان گفت در آثار موتسارت نزدیک به صفر.
ولی جلو تر که میرویم و به دوران رومانتیک میرسیم خب قطعا خیلی از قوانین دوره کلاسیک شکسته شده اند..آزادی عمل بیشتری دارد نوازنده برای اجرای روباتو ها و ... البته در پاسخ به دوستانی که پرسیده بودند آیا میتوانیم برای مثال در آثار شوپن ، نت زینت اضافه کنیم ، باید بگویم خیر..جناب شوپن قطعا به اندازه کافی زینتها رو استفاده کرده اند. وقتی ما میخواهیم نت زینت اضافه کنیم یعنی اینکه اولا امانتداری نمیکنیم. دوما به نظر من اگر از شوپن بیشتر میفهمیم خوب چرا خودمان کاری ننویسیم و هر چقدر که دلمان خواست نت زینت و .... به آن بیفزاییم.
از نظر نگاه آکادمیک نیز به هیچ عنوان اینگونه تغییرات در آثار بزرگان ، قابل قبول نمیباشد.


👈در مورد سرعت قطعات نیز باید بگویم خب قطعا بهتر است که با سرعتی که آهنگساز مشخص کرده نواخته شود "البته فقط برای کنسرت و نه تمرین" .
به قول استراوینسکی هر قطعه موسیقی فقط میتواند یک تمپو داشته باشد و آن سرعتیست که هم هارمونیها و هم ملودی  به درستی شنیده شوند.


👈نکته بعدی در مورد جمله بندی ها:
سعی کنیم از روی نتهای اورجینال کار کنیم..نتهای اورجینال اصولا جمله بندی های درستی دارند از آنجایی که یا خود شخص آهنگساز و یا موسیقیدانان بزرگی روی آن کار و ادیت کرده اند (در مورد آثار قدیمیتر که جمله بندی ها را خود آهنگساز وارد نکرده)


👈دینامیکها: در دوره باروک به دلیل اینکه ساز پیانو فورته هنوز اختراع نشده بود و تکامل نیافته بود و کلاوسن - هارپسیکورد - کلاویکورد و ارگ کلیسا فاقد تاچ ریسپانس بودند، بنا براین آهنگسازان آن دوره حتی به این نکته فکر هم نمیتوانستند بکنند.بعدها موسیقیدانان بزرگ نتها را ادیت کردند و دینامیک گزاری..در هر حال در موزیک دوره باروک خیلی بازی با دینامیک نداریم.

👈کلا بازه دینامیک در هر دوره با تکامل یافتن سازها گسترش پیدا کرد..و از آنجایی که دینامیکها تماما نسبی هستند توصیه میکنم در مورد هر قطعه از استاد خود کمک بگیرید.

👈در مورد استاکاتو ها و لگاتوها نیز هرگز اجازه تغییر نداریم.( طبق متن نت اورجینال).

👈در مورد پدال نیز باید بگویم که انواع مختلفی از پدالگیری داریم..نمیتوان بصورت کلی چیزی گفت.چون در هر قطعه و هر بخش و هر میزان و حتی در هر ضرب پدالهای مختلفی مورد نیاز است.
البته در مورد فوگهای باخ که خب قطعا پدال نیاز ندارند و اتفاقا پدالگیری باعث تخریب فوگ میگردد.از معلمان خوب خود کمک بگیرید.