نحوه برگزاری کلاس های آموزشگاه موسیقی هنر پارسه

کلیه کلاس ها در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه به صورت هفتگی (هفته ای یک جلسه) برگزار می گردد.

زمان کلاس های خصوصی20 الی 30 دقیقه است و البته ممکن است گاهی با صلاحدید استاد، تایم کلاس چند دقیقه کمتر و یا بیشتر شود.

ثبت نام در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه، به صورت ترمی است که هر ترم شامل 10 جلسه کلاس عملی می باشد.

روز و ساعت برگزاری کلاس برای هر هنرجو با توجه به شرایط و زمانهای آزاد هنرجو و استاد به صورت توافقی و با رضایت هنرجو تعین می گردد.

نحوه پرداخت شهریه معمولاً به صورت نقدی می باشد اما هنرجو میتواند درصورت تمایل کل مبلغ را طی یک فقره چک یک ماهه پرداخت نماید