کلیه کلاس ها در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه به صورت هفتگی (هفته ای یک جلسه) برگزار می گردد.
زمان کلاس های خصوصی 30 دقیقه است و زمان کلاس های گروهی 60 دقیقه است البته ممکن است گاهی با صلاحدید استاد، تایم کلاس چند دقیقه کمتر و یا بیشتر شود.
ثبت نام در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه، به صورت ترمی است که هر ترم شامل 10 جلسه کلاس عملی می باشد که به طور معمول دوماه و نیم به طول می انجامد.
روز و ساعت برگزاری کلاس برای هر هنرجو با توجه به شرایط و زمانهای آزاد هنرجو و استاد به صورت توافقی و با رضایت هنرجو تعین می گردد.
شهریه کلاس در ابتدای ترم دریافت میگردد و هنرجو در جلسه هشتم هر ترم می تواند ترم بعد را رزرو نماید.
آموزشگاه موسیقی هنر پارسه آموزش موسیقی آموزش تار آموزش سه تار آموزش سنتور آموزش موسیقی دف و تنبک آموزش گیتار آموزشگاه موسیقی میدان هفت تیر آموزشگاه موسیقی میدان ولیعصر آموزشگاه موسیقی کودک آموزش ارف آموزش ساز آموزش آواز آموزش آهنگسازی آموزش ویولن آموزشگاه موسیقی درجه یک آموزشگاه موسیقی تهران آموزش پیانو کودک

نحوه برگزاری کلاس های آموزشگاه موسیقی هنر پارسه

کلیه کلاس ها در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه به صورت هفتگی (هفته ای یک جلسه) برگزار می گردد.

زمان کلاس های خصوصی 30 دقیقه است و البته ممکن است گاهی با صلاحدید استاد، تایم کلاس چند دقیقه کمتر و یا بیشتر شود.

ثبت نام در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه، به صورت ترمی است که هر ترم شامل 10 جلسه کلاس عملی می باشد.

روز و ساعت برگزاری کلاس برای هر هنرجو با توجه به شرایط و زمانهای آزاد هنرجو و استاد به صورت توافقی و با رضایت هنرجو تعین می گردد.

نحوه پرداخت شهریه معمولاً به صورت نقدی می باشد اما هنرجو میتواند درصورت تمایل کل مبلغ را طی یک فقره چک یک ماهه پرداخت نماید