شهریه ها بر اساس ترم 10 جلسه ای در سال 1403 به شرح زیر خواهد بود:


شهریه کلاس های  خصوصی کودک و بزرگسال : 2.970.000 تومان

شهریه کلاس های گروهی یک ساعته : 2.50.0.000 تومان 

در ضمن در سال 1402 هنرجویانی که در دو کلاس یا بیشتر ثبت نام می نمایند و همچنین هنرجویانی که از یک خانواده می باشند می توانند از 10% تخفیف جهت تمدید و یا ثبت نام در هریک از کلاسها بهرمند می گردند.

شهریه در هنگام تمدید و یا ثبت نام به صورت کامل دریافت می گردد و از تقسیط شهریه معذوریم.

آموزشاه موسیقی، شهریگه کلاس موسیقی، تعرفه آموزشگاه موسیقی، قیمت کلاس موسیقی، حق التدریس استاد موسیقی، مبلغ کلاس موسیقی، قیمت کلاس ارف، شهریه کلاس ارف، آموزشگاه موسیقی هنرپارسه