استاد حسین دیزانی

مدرس ستنور

از سال 1360 آموزش سنتور را نزد علی وظیفه دوست آغاز نموده و نیز به مدت هشت سال نزد استاد پشنگ کامکار به تعلیم دوره عالی ساز سنتور پرداخته و همچنین در در محضر استاد مسعود ابراهیمی تئوری موسیقی و هارمونی را فراگرفته و دارای مدرک دورۀ عالی ردیف نوازی سنتور از استاد پشنگ کامکار می باشند. تدریس سنتور را از سال 1368 در هنرستان موسیقی آغاز نمودند و در سال 1380 گروه بنان را بنیان نهادند. اولین اجرای این گروه درسال 1381 با آواز استاد احمد ابراهیمی در سالن رودکی به روی صحنه رفت. کنسرتهای متعدد دیگری از این گروه در ایران برگزار شد و و در سال 1384 در بین 60 گروه، رتبه اول جشنوارۀ موسیقی جوان را به خود اختصاص دادند. ایشان اکنون بیش از سی سال است که به تدریس موسیقی مشغولند.
حسین دیزانی سولیست و تکنواز،  قطعات ضربی متعددی برای سنتور نوشته و اجرا نموده اند که در وبسایت رسمی ایشان قابل ملاحظه است
برای ورود به وبسایت استاد دیزانی اینجا را کلیلک فرمایید